تبلیغات
 رویای خیس - متن غمگین و دلشکسته

متن غمگین و دلشکسته


کاش بودی و میفهمیدی وقت دلتنگی یک آه چه وزنی دارد!
لطفاهی نپرس دلتنگی چه معنی دارد؟!
دلتنگی معنی ندارد... درد دارد...

 

این روزها من
خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام تا
آرامش اهالی دنیا
خط خطی نشود...
اینجا زمین است
اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است
اینجا گم که میشوی
بجای اینکه دنبالت بگردنن
فراموشت میکندد.........

 

بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته
آسمان پر باران چشم هایم
بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه
بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر کرد
وقتی که بی تو بودن خیلی دشوار است ؟

دیدن کفشهای فرسوده در قدم زدنهای خسته،
غمگین ترین تصویر دنیا است عزیز
مخصوصا اگر آن کفشها که می بینی پای مردی باشد که پدرت است

 

دیگر نمی توانم بیقرارم…
خدایا… میخواهم اعتراف کنم دیگر نمیتوانم،
خسته ام من امانت دار خوبی نیستم
“مرا ازمن بگیر” مال خودت من نمیتوانم نگهش دارم….

 

چقدر خسته ام
خسته از دلهره آینده
خسته از شرایطی که بهتر نمیشه
خسته از سرنوشتی که رقم خورده
خسته از انتظار بهبودی که بی گمان حاصل نمی شه
خسته ام بی نهایت خسته

 

رهایی وهم است نازنین
زیرا تا زمانی که گام برمی داری.
هنوز نرسیده ای.
جست و جو فریبی بیش نیست.
زیرا تا زمانی که می جویی،
هنوز نیافته ای.
همه ی بیقراری های تو،
از طلب قرار تو بر می خیزد.
طالب بی قرار شو
و دست از جستجو بدار

 

رویاهایم نیز با من غریبه شده اند
هر وقت سراغشان را میگیرم
خالی بودنشان را به رخم میکشند!

دلـتنگیهایـم را زیـر دوش حمّــام میبَـرم ..،
بُـغـضـم را …
میـان شُـرشُـر آبِ داغ میتـرکـانـم، تا همـه فـکـر کننـد ..؛
قرمـزیِ چشمـانـم از دم کـردنِ حمّـام است ..!.!     


تـو کــات مــے دهـے
بـﮧ تمام بودن ها...
و
دوستت دارم هایے
کـﮧ حتے روحت هم از آن خبر نـداشت..!!!
و
مـن تنها مے مانم
با پلان آخرے کـﮧ قرار بود...
تا همیشـﮧ با مـن بمانے

دلــتــنــگ یــــ♥ــــه نفر که باشی
تمام تلاشت راهم که بکنی
ولحظه ای فــرامــوشــش کنی
فایده ای نداره
تو دلـــ♥ــــت تــنــگه
برای همون یــــ♥ـــه نفر تنگه
تـــــانــــیـــاد...
نـــبـــاشـــد...
تــــ♥ــــو هنوز دلـــتــنــگـی
طبقه بندی: متن غمگین و دلشکسته،

تاریخ : 1394/04/3 | 19:48 | نویسنده : فاضل زینلی | نظرات

  • paper | اخبار وب | تیم بلاگ